APIE ĮMONĘ

Šiuolaikiška ir moderni įmonė UAB „Vilniaus bakalėja“ teikia aukščiausios kokybės ir plataus spektro logistikos paslaugas jau beveik tris dešimtmečius. Įmonė savo veiklą pradėjo 1992 metais ir sėkmingai vykdo iki šiol.

Sumaniai vadovaujant ir atkakliai dirbant per paskutinį dešimtmetį profesionaliai įmonės komandai pavyko sukurti, o vėliau ir išplėtoti naujas bei perspektyvias paslaugų rūšis.

Šiuo metu pagrindinė įmonės veikla – kokybiškos autotransportavimo, transportavimo geležinkeliu, sandėliavimo, muitinės, krovinių paskirstymo paslaugos.

Muitinės paslaugoms teikti naudojami atvirieji muitinės sandėliai, importo ir eksporto terminalas. Bendrovės teritorijoje yra Vilniaus teritorinės muitinės krovinių postas „PANERIAI" VR5000.

Klientams teikiamos muitinės tarpininkų, automobilių saugojimo, svėrimo, kitos su krova susijusios paslaugos.

Itin komerciškai patrauklia bendrovę daro kompleksinis paslaugų paketas – trumpalaikės ir ilgalaikės biuro ir sandėlių patalpų nuomos, draudimo, dokumentų įforminimo paslaugos, galimybė išrašyti fitosanitarinius sertifikatus (įmonei suteiktas europinis veterinarijos sertifikatas (LT01-08EEB).

Dėl racionalaus ir subalansuoto valdymo bendrovė yra patikima, šiuolaikinė ir profesionali, plėtojanti ryšius su vietos ir užsienio partneriais. Diegiama tarptautinė vadyba užtikrina vykdomos veiklos nuoseklumą ir apibrėžtumą, leidžia tikėtis puikių perspektyvų, įsitvirtinant regione ir užimant lyderio pozicijas.

Žvelgdama į regiono tranzitinės šalies raidą, įmonė nuplat atvira naujiems ir perspektyviems projektams, leidžiantiems sėkmingai plėtotis ateityje.

5

34